Polecamy

Akcja ratownicza lub usunięcie awarii © Jarosław Jakubczak
[2/16]

Akcja ratownicza lub usunięcie awarii

Zgodnie z kodeksem pracy praca w niedziele i święta jest dozwolona w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Zgodnie z przepisami, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. Kodeks pracy dopuszcza jednak kilka wyjątków, w których dozwolona jet praca w niedzielę i święta.

Najnowsze wiadomości

reklama