MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia, stara się o reelekcję

Jolanta Pierończyk
Jolanta Pierończyk
Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia od 2014 r.
Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia od 2014 r. Jolanta Pierończyk
Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia, stara się o reelekcję. W 2024 r. mija 10 lat, jak przejął ster Bierunia. Jest bezpartyjny. W poprzedniej kampanii wyborczej obiecywał m.in. bezpłatne zajęcia aktywności umysłowej i terapii ruchowej dla osób starszych, utwardzenie wszystkich dróg gminnych, umocnienie śląskiej kultury i tradycji, program sprzedaży atrakcyjnych uzbrojonych działek gminnych dla tych, którzy chcą zbudować w Bieruniu swój dom, rozbudowę remizy OSP Bieruń Stary oraz zakup nowych wozów strażackich dla jednostek OSP Bieruń Nowy i Czarnuchowice. Sprawdzamy, czy udało mu się wywiązać ze swoich obietnic.

Jednym z haseł wyborczych burmistrza Krystiana Grzesicy było: BIERUŃ MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM

W programie wyborczym miał zapisane: W domach kultury, halach sportowych oraz na basenach rozwiniemy cykl bezpłatnych zajęć aktywności umysłowej i terapii ruchowej. W uzgodnieniu z przedstawicielami seniorów poszerzymy wachlarz programów profilaktyki zdrowotnej; działania te będziemy prowadzić z udziałem najlepszych specjalistów z naszych placówek medycznych.
W ostatnim roku otwarliśmy Dzienny Dom Opieki Osób Starszych Senior +, takie obiekty są bardzo potrzebne, dlatego w kolejnej kadencji otworzymy nową placówkę tego typu, a jak będzie taka potrzeba, otworzymy trzecią!

Jak zrealizował swoje obietnice?
- Zgodnie z obietnicami wyborczymi, burmistrz doprowadził do tego, że w Bieruniu w ostatniej kadencji znacznie poprawiono ofertę i działania skierowane do seniorów. Znaczącą rolę odegrał Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zaoferował szeroki wachlarz aktywności, w tym zajęcia z kultury fizycznej (wycieczki, spacery, udział w olimpiadzie dla seniorów) oraz wykłady rozwojowe.
Dodatkowo, działania ukierunkowane na seniorów prowadzą Bieruński Ośrodek Kultury oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, oferując zajęcia aktywności umysłowej i terapii ruchowej w domach kultury, halach sportowych i na basenach. W Bieruniu odbywają się również spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym specjalistami i lekarzami, które koncentrują się głównie na profilaktyce zdrowotnej dla osób starszych - mówi Agnieszka Kijas, rzecznik UM Bieruń.

Istotną inicjatywą jest działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Dzienny Dom Opieki Senior+, gdzie zwiększono liczbę godzin pracy rehabilitanta do dwóch razy w miesiącu po 2 godziny. Prowadzone są tam również zajęcia z psychologiem, wspierające rozwój aktywności umysłowej. Po dokładnej analizie potrzeb i uwzględnieniu dostępności miejsc w istniejącej placówce, zdecydowano, że w całości wypełnia zapotrzebowanie na tego typu działalność. Miasto utrzymuje stałą współpracę ze stowarzyszeniami emerytów i rencistów działającymi w Bieruniu, co zapewnia elastyczność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby tej społeczności.

BIERUŃ MIASTEM Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ
Obietnica wyborcza z poprzedniej kampanii: W ciągu najbliższych 5 lat utwardzimy wszystkie drogi gminne, a na zdecydowanej większości z nich pojawi się asfalt. Będę walczył o terminową realizację drogi S1, która odblokuje korkujące się miasto. Zaczęliśmy remont dworca w nowobieruńskiej części miasta, zorganizowane będzie tam nowoczesne centrum przesiadkowe z uporządkowanym i przyjaznym otoczeniem. W ostatnich 4 latach rozbudowaliśmy o 5 km gminną sieć dróg rowerowych w oczekiwanym przez mieszkańców standardzie. Planujemy kolejne 8 km, w tym kluczowe połączenia pomiędzy Bieruniem a Tychami oraz Bieruniem a Lędzinami. W Bieruniu powstaną stacje roweru metropolitalnego oraz sieć samoobsługowych stacji naprawy rowerów W tej kadencji rozbudowaliśmy i stworzyliśmy nowe place zabaw, teraz czas na wodny plac zabaw przy ul. Marcina i miasteczko ruchu drogowego na os. Granitowa Wszystkie bieruńskie place zabaw wyposażymy w przyjazne dla dzieci i bezpieczne nawierzchnie budżet obywatelski jest naszym wielkim sukcesem. W ciągu 3 lat zrealizowaliśmy 66 zadań wytypowanych przez mieszkańców, a wybrano do realizacji w 2019 roku kolejne 24 projekty. Będziemy sukcesywnie zwiększać jego kwotę o 100 tysięcy rocznie. Tak, aby obywatele mieli jeszcze większy wpływ na rozwój Bierunia.

Co się z tego udało zrealizować?
Wiele dróg gminnych zostało utwardzonych, a na zdecydowanej większości z nich położono asfalt. Wśród zmodernizowanych ulic znajdują się m.in. Marcina i Łysinowa, Kolejowa, Domy Polne i Szynowa, Granitowa (wewnętrzna), Węglowa (wewnętrzna), Mieszka I, Piastowska, oraz historyczna część miasta obejmująca ulice Latochy, Kopcową, Słowackiego. Ponadto, wykonano prace na dwóch drogach wewnętrznych na osiedlu Chemików, oraz na ulicach Soleckiej i Sadowej (roboty są w trakcie realizacji), Bijasowickiej (boczna), oraz na ulicach Lompy i Ligonia, Rubinowej, Letniej, Okrężnej, Homera (wewnętrzna).
Ponadto w mieście wyremontowano lub przebudowano wiele chodników m.in. wzdłuż ul. Wita, ul. Pszennej, a także odcinki chodników w czterech lokalizacjach na osiedlu Chemików oraz na osiedlu Homera. Powstało też około 60 nowych miejsc postojowych.
W kwestii drogi S1, choć realizacja tego projektu nie należy do bezpośrednich kompetencji gminy Bieruń, a jest prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, burmistrz aktywnie włączył się w proces. Miasto skoncentrowało się na terminowym i efektywnym przekazywaniu uwag oraz uzgodnień, by nie wstrzymywać prac. Dzięki determinacji i staraniom władz miasta, do projektu dodano elementy kluczowe dla mieszkańców Bierunia, w tym skrzyżowania z ulicami Kościelną i Kasztanową oraz oświetlenie łącznika prowadzącego do węzła drogowego.
W Bieruniu powstało centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej Bieruń Nowy. Stanowi kluczowy element infrastruktury miasta, usprawniający komunikację i podróże mieszkańców. Jego podstawową funkcją jest ułatwienie pasażerom korzystania z różnych środków transportu, w tym pociągów i rowerów. Centrum oferuje wygodne warunki do oczekiwania na kolejowe połączenia, a także posiada zadaszoną rowerownię, umożliwiającą bezpieczne przechowanie rowerów.
Powstała nowoczesna sieć dróg rowerowych, a zgodnie z planem oddano 8 km tras w wysokim standardzie. Ważnym osiągnięciem jest zrealizowanie połączenia rowerowego między Bieruniem a Lędzinami. Trwa także współpraca z Tychami w celu aplikowania o środki na drogę rowerową łączącą oba miasta. Trasa ta dzięki staraniom Bierunia została uwzględnione w Regionalnej Polityce Rowerowej. Bieruń oficjalnie przystąpił do projektu roweru metropolitalnego. Wszystkie niezbędne kroki zostały wykonane po stronie miasta, a dalsza realizacja projektu leży w gestii metropolii. Została rozbudowana sieć stacji napraw rowerów, a także powstało miasteczko ruchu drogowego na ulicy Granitowej.
W Bieruniu decyzje o rozwoju przestrzeni publicznej są ściśle związane z aktywnym udziałem mieszkańców. Ta dynamiczna partycypacja obywatelska była kontynuowana pomimo trudnych wyzwań zewnętrznych. Pandemia CoViD-19 i sytuacja konfliktu w Ukrainie wymusiły na mieście przekierowanie środków na priorytety związane ze zdrowiem publicznym, wsparciem ekonomicznym oraz pomocą humanitarną. Te nieprzewidziane wydatki i konieczność dostosowania priorytetów finansowych miasta miały wpływ na realizację innych projektów. Przykładowo, choć większość placów zabaw w Bieruniu została wyposażona w bezpieczne nawierzchnie, to nie wszystkie prace udało się zrealizować. Tak samo planowany pierwotnie wodny plac zabaw przy ulicy Marcina jeszcze nie powstał, ale jednocześnie na podstawie decyzji mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zaczął być zagospodarowywany. Powstała tężnia solankowa, zrealizowano nasadzenia, a w bieżącym roku powstanie tam pumptrack. Mimo przeszkód, budżet obywatelski nie tylko utrzymał swoją rolę, ale został także wzbogacony o nową inicjatywę – budżet zielony.

BIERUŃ MIASTEM ŚLĄSKIEJ KULTURY I TRADYCJI
Program wyborczy z poprzedniej kampanii: Bardzo istotnym zadaniem na najbliższą kadencję to przypominające nasze korzenie oraz budujące naszą tożsamość i dumę muzeum miejskie. Bieruńskie domy kultury będą mocniej wspierać i promować lokalnych twórców kultury, a zajęcia organizowane przez BOK uwzględnią potrzeby dzieci i seniorów w zakresie kultury regionalnej. Tak szybko jak się da rozpoczniemy w naszych szkołach zajęcia z edukacji regionalnej - przekazywanie wartości naszych przodków oraz miłości do naszej małej Ojczyzny są równie ważne, jak nauka najważniejszych przedmiotów!

Co z tego zostało zrealizowane?
W mieście działa muzeum miejskie (w organizacji), które stało się symbolem lokalnej tożsamości. Bieruńskie domy kultury aktywnie wspierają i promują lokalnych twórców kultury. Zajęcia organizowane przez Bieruński Ośrodek Kultury są dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym dzieci i seniorów, z uwzględnieniem kultury regionalnej.
Edukacja regionalna stała się istotnym elementem programu nauczania w bieruńskich szkołach. Już od roku szkolnego 2018/2019 wprowadzono zajęcia z edukacji regionalnej w klasach szóstych i siódmych.

BIERUŃ MIASTEM PRZYJAZNYM RODZINIE
Program wyborczy: Czas też na stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych dla naszych rodzin: zamierzam uruchomić program sprzedaży atrakcyjnych uzbrojonych działek gminnych dla tych, którzy chcą zbudować w Bieruniu swój dom. Zapewnię również wsparcie dla budownictwa wielorodzinnego poprzez budowę gminnych mieszkań komunalnych , a dzięki współpracy z deweloperami wesprę budownictwo mieszkaniowe. Moje czteroletnie doświadczenie burmistrza miasta uprawnia mnie do złożenia wiarygodnej deklaracji – Bieruń będzie jeszcze lepszym miejscem do zamieszkania.
Rozwój i przyszłość każdego ucznia jest dla mnie priorytetem. W tej kadencji wydaliśmy ponad 16 milionów złotych na rozwój infrastruktury oświatowej. Teraz czas na nowoczesną salę przy SP-1 i nowy kompleks boisk przy SP-3 za ponad 14 milionów złotych.
Szkoły to jednak przede wszystkim nasze dzieci, dlatego miasto przeznaczy środki finansowe na dodatkowe zajęcia z języków obcych, a także na pomoc uczniom wymagającym wsparcia oraz rozwój uczniów szczególnie utalentowanych.
Stworzyliśmy w Bieruniu 3 nowoczesne przedszkola, z których jesteśmy dumni, teraz, nakładem 8 milionów złotych, zbudujemy 2 publiczne żłobki.

Co z tego udało się zrealizować?
W Bieruniu kontynuowana jest sprzedaż atrakcyjnych, uzbrojonych działek gminnych. Co do wsparcia dla budownictwa wielorodzinnego, miasto skutecznie wywiązało się z zadania przygotowania gruntów pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe. Wskazanie i przekwalifikowanie terenów pod budownictwo wielorodzinne na obszarach ulic Mikołaja i Węglowej otworzyło drogę dla deweloperów do realizacji nowych projektów mieszkaniowych.
Podjęto szereg działań na rzecz rozwoju infrastruktury i wsparcia edukacyjnego. W Szkole Podstawowej nr 1 wybudowano nowe skrzydło, którego największym elementem jest nowoczesna sala sportowa, Mieści się tam również nowa biblioteka i czytelnia. Dodatkowo, budynek szkoły przy ulicy Licealnej przeszedł termomodernizację, co poprawiło komfort uczniów i przyczyniło się do oszczędności energetycznych. Wyremontowano tam też halę sportową. Równolegle trwa budowa nowego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3.
W szkołach wprowadzono dodatkowe godziny zajęć, szczególnie skoncentrowane na pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauce języka angielskiego. Te działania są skierowane na wsparcie uczniów wymagających pomocy, jak również na rozwój tych szczególnie utalentowanych, co pokazuje zaangażowanie miasta w zapewnienie wszechstronnego wsparcia edukacyjnego na różnych poziomach. W mieście działa program stypendialny.
W kwestii rozwoju opieki nad najmłodszymi, miasto podjęło kroki w kierunku rozbudowy infrastruktury żłobkowej. Ogłoszono przetarg na budowę przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bieruniu Starym, gdzie planowo zostaną uruchomione dwa oddziały żłobkowe na około 46 miejsc. Niestety, w przypadku drugiego żłobka w Bieruniu Nowym, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie wyraził zgody na przekształcenie terenu na ten cel. Pomimo tego wyzwania, miasto nie rezygnuje z planów rozbudowy tej infrastruktury i rozważa inne potencjalne lokalizacje.

BIERUŃ MIASTEM BEZPIECZNYM
W swoim poprzednim programie wyborczym burmistrz Krystian Grzesica napisał: W mijającej kadencji przeznaczyliśmy ponad 1,3 miliona zł na wzmocnienie i doposażenie naszych trzech jednostek OSP. Te działania będę kontynuował poprzez rozbudowę remizy OSP Bieruń Stary oraz zakup nowych wozów strażackich dla jednostek OSP Bieruń Nowy i Czarnuchowice.
We współpracy ze służbami wojewody śląskiego i strażakami na bieżąco monitorujemy zabezpieczenia przeciwpowodziowe, tak aby móc właściwie reagować w momencie zagrożenia. Doprowadzimy do rozpoczęcia prac, na podstawie uzyskanych w tej kadencji pozwoleń, nad przebudową wałów rzek Wisły (zrealizowano), Gostynki i Mlecznej.

Sposób realizacji:
Zakupiono nowe wozy strażackie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym, Czarnuchowicach i Bieruniu Starym. Równocześnie trwa projektowanie nowej siedziby remizy OSP Bieruń Stary. Co ważne, gmina Bieruń nieodpłatnie przekazała darowiznę na rzecz powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Mowa tu o działce, na której wybudowana zostanie jednostka ratowniczo-gaśnicza. Inwestorem jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
Podjęto współpracę z służbami wojewody śląskiego w zakresie monitorowania zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Dzięki temu działaniu miasto jest lepiej przygotowane na właściwe reagowanie w momencie potencjalnego zagrożenia.
Jeśli chodzi o zadania związane z przebudową wałów rzek Wisły, Gostynki i Mlecznej, to choć nie są one bezpośrednio w gestii gminy, ale Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, miasto aktywnie działa w tej sprawie. Dzięki tej współpracy zrealizowano już przebudowę wałów nad rzeką Wisłą. W przypadku rzek Gostynki i Mlecznej kontynuowane są działania mające na celu przyspieszenie i wsparcie prac związanych z ich przebudową.

W ciągu ostatnich lat samorządy w Polsce zmagały się z licznymi wyzwaniami, które miały znaczny wpływ na ich działania. Pandemia COVID-19 wymagała skoncentrowania zasobów na zdrowiu publicznym i wsparciu ekonomicznym. Wybuch wojny w Ukrainie pociągnął za sobą konieczność angażowania się w pomoc humanitarną i integrację uchodźców. Dodatkowo, zmiany w polityce finansowej, takie jak zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego, ograniczyły budżety samorządów. Pomimo tych przeciwności, burmistrz doprowadził do realizacji zdecydowanej większości zadań z programu wyborczego, choć niektóre planowane inicjatywy musiały zostać odłożone lub zmodyfikowane z powodu tych nadzwyczajnych okoliczności. Ta zdolność do osiągania celów w obliczu nieprzewidzianych trudności świadczy o jego niezachwianej skuteczności i elastyczności w zarządzaniu kryzysowym

- podsumowuje Agnieszka Kijas, rzecznik UM Bieruń.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na tychy.naszemiasto.pl Nasze Miasto